Over SOS Kinderdorpen

Impact 2020: broers en zussen samengehouden

28/06/2021 - Nog te vaak worden broers en zussen van elkaar gescheiden als ze in de jeugdhulp worden geplaatst. Daar willen wij, met alle relevante actoren, verandering in brengen.

Broers en zussen

Van terreinwerk…

Uit onze terreinervaring weten we hoe belangrijk de band is tussen broers en zussen. Zeker bij een ingrijpende gebeurtenis zoals een uithuisplaatsing. Broers en zussen hebben de langstdurende familieband, zijn belangrijke steunpilaren voor elkaar en vormen de start van een sociaal netwerk.

Naar duurzame impact in de sector

In mei 2021 keurde ons federaal parlement een wetsvoorstel goed dat broers en zussen het recht geeft om niet gescheiden te worden. Een mijlpaal! Twee jaar lang hebben we hiervoor geijverd, samen met Kinderrechtencommissariaat en vele anderen.

Onze acties in 2020

  • We brengen op Kinderrechtendag getuigenissen van gescheiden broers en zussen in de media.

  • We lobbyen achter de schermen met parlementsleden en kabinetten voor een sterke wettekst.

  • Parlementsleden in het Vlaams Parlement en het Parlement van de Franse Gemeenschap bevragen de bevoegde ministers rond broers en zussen naar aanleiding van onze mediacampagne.

En nog veel meer

Ontdek al onze projecten en nog veel meer impact in ons impactrapport 2020

SOS Kinderdorpen België maakt deel uit van de federatie SOS Children’s Villages International. De cijfers hieronder reflecteren het bereik van deze internationale federatie in één oogopslag. Met de expertise van  onze 39 740 medewerkers vormen we een wereldwijd netwerk voor de opvang en begeleiding van kinderen en families.

Steun ons en help kinderen in nood!

Word meter of peter