• Home
  • Kwetsbare families heropbouwen

Kwetsbare families heropbouwen

Of we nu in België, Afrika of Azië zijn, als de oorspronkelijke familie haar kinderen een veilige, gezonde plek kan bieden, dan is dat de beste plaats voor een kind om op te groeien. Daarom gaan we kwetsbare families sterker maken, zodat ze hun kinderen zelf alle bouwstenen kunnen bieden om sterk groot te worden.

Bouwen aan zelfredzaamheid

We helpen families bij het verwerven van een duurzame bron van inkomsten.


Toegang tot basisvoorzieningen verzekeren

We zorgen dat kwetsbare families toegang krijgen tot basisvoorzieningen als medische zorg en onderwijs.


Oudercapaciteiten versterken

We werken aan de pedagogische vaardigheden van de ouders, zodat ze tegemoet kunnen komen aan de ontwikkelingsnoden van hun kinderen. Want een goede ouder zijn is meer dan je kind graag zien.


Stabiele relaties mogelijk maken

We begeleiden het hele gezin op zoek naar positieve relaties, gebaseerd op wederzijds respect. Dat is ook de beste manier om geweld uit te sluiten.


De lokale gemeenschap versterken

Tegelijk versterken we de kracht en weerbaarheid van de lokale gemeenschap. Zodat zij op termijn zelf kunnen voorzien wat kinderen nodig hebben om te groeien. Dat verzekert een duurzame impact.

Dat doen we nooit alleen, maar altijd samen met. Met de lokale overheden, met de gemeenschap, met bestaande organisaties. Want we hebben iedereen nodig om maximale impact te creëren.

Jouw gift voor kinderen in onze projecten in België en wereldwijd

Met verschillende projecten in België en 137 andere landen helpen we kinderen om sterk op te groeien. Steeds op maat, aangepast aan de noden van het kind. Jouw steun gaat rechtstreeks naar deze projecten.