Onze impact

Doorheen al onze projecten streven we ernaar dat kinderen kunnen opgroeien met liefde, respect en veiligheid en dat ze omringd zijn door betrouwbare volwassenen. Dat is de impact die we als organisatie beogen. Die impact objectief en waarheidsgetrouw meten, is een belangrijke uitdaging, waarin we de voorbije jaren zijn gegroeid en ook de komende jaren in blijven investeren. Enerzijds om eruit te leren en de kwaliteit van onze projecten te versterken, anderzijds om terug te koppelen naar iedereen die ons in onze missie ondersteunt.

Onze impact wereldwijd

SOS Kinderdorpen België maakt deel uit van de federatie SOS Children’s Villages International. Vandaag is onze federatie actief in meer dan 135 landen en gebieden. Samen vormen we een internationaal netwerk voor de opvang en begeleiding van kinderen en families, nu 75 jaar.

Naar aanleiding van die 75 jaar, bevroegen we in ons rapport ‘75 years of impact’ mensen uit 40 landen die we in het ondersteunden. Uit de resultaten blijkt dat de meerderheid onder hen  positief kunnen bijdragen aan onze samenleving en  er ook op persoonlijk vlak op vooruit gingen. 

Onze impact in België

Nabij Marche-en-Famenne bouwen we sinds 1963 aan een warme thuis voor een dertigtal kinderen in ons SOS Kinderdorp Chantevent. We werken toe naar een terugkeer naar huis waar mogelijk, en vangen ook kinderen op die voor langere termijn opvang en begeleiding nodig hebben. We ondersteunen daarnaast ook jongvolwassenen in het uitbouwen van hun toekomstproject en begeleiden gezinnen zodat hun kinderen straks kunnen opgroeien in een sterker gezin.


In opvanghuis Hejmo bieden we sinds 2016 kleinschalige en familiale opvang aan 10 niet-begeleide minderjarigen op de vlucht. We ondersteunen jongeren in hun integratie, ontwikkeling, veerkracht en welbevinden. Zo zetten we ze op weg om hun eigen levensprojecten te realiseren.

Voor de allerjongsten startten we in 2019 met pilootproject Simbahuizen. We hopen dat ons model van Simbahuizen andere actoren in de jeugdhulp inspireert, zodat ook andere kinderen in moeilijke thuissituaties kunnen opgroeien in warme familiale omgeving met professionele omkadering.

“Op basis van de ervaringen van het pilootproject Simbahuizen bereiden we een regelgevend kader voor om het aanbod ‘gezinshuizen’ breed beschikbaar te maken.”

Minister Wouter Beke in zijn beleids- en begrotingstoelichting 2020

In onze projecten staat de familiale context centraal. We werken met families en hebben bijzondere aandacht voor het samenhouden van broers en zussen. We timmeren een weg zodat alle kinderen in België samen kunnen blijven met broers en zussen, tenzij dat niet in hun belang is.

“Terecht trok SOS Kinderdorpen begin vorig jaar aan de alarmbel met de campagne “Uithuisplaatsing? Hou broers en zussen samen!”. Voor kinderen die opgroeien in de jeugdzorg is de band met broers en zussen heel belangrijk.”

Vlaamse Kinderrechtencommissaris in haar standpunt over contactrecht tussen broers en zussen

Onze bijdrage aan SDG’s

Met onze projecten voor kinderen en families bouwen we actief mee aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 2030. Dat betekent onder meer: het terugdringen van armoede, het wegwerken van ongelijkheid en het bevorderen van welzijn en kwaliteitsvol onderwijs.


Ontdek onze bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.