• Home
  • Bouwen aan de jeugdzorg van morgen

Bouwen aan de jeugdzorg van morgen

27.000 kinderen in Vlaanderen groeien op in een voorziening van Agentschap Jongerenwelzijn, omdat hun ouders (tijdelijk) niet voor hen kunnen zorgen. Wij willen samen met de sector en de overheid bouwen aan de best mogelijke opvang en begeleiding van die kinderen, zodat zij op een dag allemaal een plek vinden waar ze zich veilig, geliefd en gerespecteerd voelen.

Motor tot maatschappelijke verandering

We concentreren ons heel concreet op drie thema’s. Zo willen we uitgroeien tot een motor voor maatschappelijke verandering.


1. Brede introductie van professionele zorgouders in Vlaanderen

We willen de Belgische jeugdzorg bewegen van opvang in instellingen naar opvang in familie dankzij een nieuw type opvang: Simba-ouders. Want vooral de allerjongste kinderen vinden in instellingen niet de liefdevolle zorg en aandacht die ze nodig hebben om zich te ontwikkelen.

Meer over professionele zorgouders 


2. Professionele nabijheid als alternatief voor het gangbare ‘professionele afstand’

We willen de volgende generatie opvoeders inspireren tot zorg vanuit het hart via de introductie van het principe ‘professionele nabijheid’ in hoge scholen en het professionele circuit. Want vandaag leren begeleiders en opvoeders om afstand te houden volgens het gangbare principe ‘professionele afstand’.

Met onze partner Cachet, een organisatie door en voor jongeren met een ervaring in de jeugdhulpverlening, brengen we beleidsmakers en andere relevante actoren uit de jeugdzorg samen rond dit thema.

Meer over professionele nabijheid


3. Investeren in de band tussen broers en zussen bij uithuisplaatsing

We willen een halt toeroepen aan het scheiden van broers en zussen wanneer ze niet langer thuis kunnen opgroeien en investeren in de kracht van die relatie. Want vandaag is het vaak niet mogelijk om broers en zussen samen op te vangen, waardoor er een grote potentiële kracht verloren gaat voor de kinderen.

Dat willen we niet alleen doen, maar samen met. Want we hebben iedereen nodig om maximale impact te creëren.

Meer over broers en zussen 

Jouw gift voor kinderen in onze projecten in België en wereldwijd

Met verschillende projecten in België en 137 andere landen helpen we kinderen om sterk op te groeien. Steeds op maat, aangepast aan de noden van het kind. Jouw steun gaat rechtstreeks naar deze projecten.