Over SOS Kinderdorpen

Een hartverwarmende terugblik op 2020

21/12/2020 - 2020 was een bewogen jaar. Een jaar dat velen onder ons liefst zo snel mogelijk vergeten. Maar gelukkig was 2020 voor ons ook een jaar gevuld met belangrijke verwezenlijkingen. Voor al onze donateurs, partners en vrijwilligers: dit is wat we samen met jullie allemaal bereikten in 2020.

sango

 1. December 2020

  6200 kinderen kennen hun rechten als kind

  "Het is niet ok als iemand je pijn doet. Je hebt het recht op onderwijs en medische verzorging." Voor heel veel kinderen zijn die basisrechten vandaag niet vanzelfsprekend. Ons familieversterkend programma Sango in Congo en Burundi ging het afgelopen jaar aan de slag met 6200 kinderen over hun fundamentele rechten als mens en als kind. Via onder andere onze kinderrechtenclubs leren ze die rechten nu zelf uit te dragen en te verdedigen.

  Ontdek hier het project

 2. December 2020

  'Onze' Behar bedankt begeleider Ahmed live op Stubru tijdens De Warmste Week'

  Behar is 17 en woont sinds april 2019 in ons opvanghuis Hejmo in België. De afgelopen jaren kon ze altijd rekenen op de steun van begeleider Ahmed. Dankzij hem heeft ze de kracht gevonden om in zichzelf te geloven en daarom bedankte ze hem live op de radio tijdens De Warmste Week. 

  Herbeluister het interview met Behar

 3. November 2020

  Heidi vertelt openhartig over haar leven als Simba-ouder

  Dankzij onze Simba-ouder Heidi kunnen de drie zusjes samen blijven en worden ze niet van elkaar gescheiden. Heidi vangt de meisjes tijdelijk op totdat ze op een veilige manier terug naar huis kunnen. Gewoon bij haar thuis, 24/24 en 7/7. Terwijl de meisjes veilig in het warme gezin van Heidi blijven, zoeken wij samen met de ouders naar positieve verandering om gezinshereniging mogelijk te maken. 

  Bekijk de reportage

 4. November 2020

  Mediacampagne brengt stroomversnelling voor wetsvoorstel dat broers en zussen het recht geeft om niet van elkaar gescheiden te worden

  Vandaag worden broers en zussen nog te vaak van elkaar gescheiden. Er ligt momenteel een wetsvoorstel op tafel dat hier verandering in kan brengen. Drie jongeren die zelf gescheiden werden van hun broer(s) en/of zus(sen), getuigden in De Standaard, VRT en RTBF en zetten het thema zo hoog op de agenda van onze verschillende parlementen.

  Naar de campagne op VRT

 5. Oktober 2020

  Ik wil dat je luistert! Kinderen laten van zich horen in onze nieuwe campagne.

  1 kind op 25 in België groeit op zonder de liefde en zorg van ouders of familie. Die kinderen laten van zich horen in onze nieuwe campagne. Zij willen gewoon sterk opgroeien, maar dat kunnen ze niet alleen. 

  Luister naar hun verhaal

 6. September 2020

  Corona versterkt band tussen jongeren in de Jeugdhulp en hun begeleiders

  Uit een bevraging die we samen met agentschap Opgroeien uitvoerden, is gebleken dat de coronamaatregelen jongeren in de Jeugdhulp en hun begeleiders dichter bij elkaar hebben gebracht. Wij hebben heel veel waardering en respect voor de veerkracht en het doorzettingsvermogen van onze jongeren en de inzet en betrokkenheid van hun begeleiders. 

  Lees hier de kernpunten uit de bevraging

 7. September 2020

  SOS Kinderdorp in Bande verwelkomt twee ‘fratries’ van vier

  Sinds deze zomer vangen we in Bande twee ‘fratries’ van vier op, twee keer vier broers en zussen uit hetzelfde gezin dus. Dit is heel bijzonder, want als kinderen niet meer bij hun ouders terecht kunnen, worden broers en zussen (zeker als ze met zoveel zijn) in de jeugdzorg nog regelmatig van elkaar gescheiden. 

  Lees hier meer 

 8. September 2020

  Start noodhulp voor getroffen families na de explosie in Beiroet

  Libanon heeft het dit jaar hard te verduren gehad. Naast de zware economische crisis en de coronacrisis, maakte de explosie in Beiroet veel gezinnen nog kwetsbaarder. Dankzij jullie steun kunnen onze teams in Libanon zich inzetten om de meest getroffen gezinnen te ondersteunen en psychologische steun te bieden aan kinderen en ouders die een trauma opliepen.

  Lees hier meer

 9. September 2020

  Opening kindvriendelijke ruimte voor jonge kinderen op de vlucht in Griekenland 

  In Ioannina verwelkomen we sinds september jonge kinderen op de vlucht in een veilige omgeving en bieden we hen onderwijs, psychosociale begeleiding en recreatieve activiteiten aan. Via onderwijs, bouwen deze jonge kinderen aan een goede basis die hen in staat stelt om een vlotte overgang naar het regulier lager onderwijs te maken.

  Ontdek dit project

 10. Augustus 2020

  Vier SOS families vervoegen zich bij de lokale gemeenschap van Kinshasa

  Ons kinderdorp in Kinshasa blijft evolueren om de jongeren zo goed mogelijk te begeleiden naar een zelfstandig leven. Vier SOS moeders en de kinderen waarvoor ze zorgen, nemen deel aan een integratieproject binnen de lokale gemeenschap van Kinshasa. Ze verhuisden naar nieuwe woningen in het hart van de stad, dichterbij de scholen waar de kinderen hun opleiding kunnen starten en hun passies kunnen volgen. De SOS moeders en jongeren maken nu integraal deel uit van de gemeenschap: ze gaan naar school met hun nieuwe vrienden, spelen en winkelen in de buurt en bouwen zo een sterk sociaal netwerk op.

 11. Juli 2020

  Noémie en Nicolas zorgen voor elf kinderen in het SOS Kinderdorp in Bande

  In ons Belgisch SOS Kinderdorp in Bande zijn Noémie en Nicolas de vaste begeleiders van ‘La Maison du Hêtre’. Hier worden elf kinderen tussen drie en zestien jaar opgevangen in een warme thuis. Zij functioneren als een echt gezin: ze eten samen, spelen samen en doen alledaagse dingen. Noémie en Nicolas geven veel liefde en warmte aan de kinderen, maar krijgen dit dubbel en dik terug. 

  Bekijk de reportage van RTBF

 12. Juni 2020

  Hejmo connecteert na lockdown opnieuw met de buitenwereld via kubb-avonden

  In het begin van de coronacrisis ontdekten de jongeren van Hejmo het buitenspel Kubb. Ze waren zodanig in de ban van het spel dat ze spontaan wekelijkse ‘Kubb-avonden’ organiseerden waar ze hun steungezinnen, vrienden,... voor uitnodigden. Op die manier konden ze op een veilige en speelse manier contact houden met de buitenwereld tijdens deze moeilijke periode.

 13. Mei 2020

  Regenboogtekeningen brengen hoop tijdens dieptepunt coronacrisis

  In de Italiaanse SOS Kinderdorpen tekenden de begeleiders een regenboog met de slogan “andra tutto bene”, alles komt goed. Dit om kinderen ondanks de coronacrisis hoop en vertrouwen te geven. Om die hoop vast te houden, lanceerden we het Regenboog Pact waarin ouders en kinderen elkaar beloven dat ze de mooie momenten die ze tijdens de lockdown samen beleefden ook nadien zullen verderzetten. Die hoop wouden we doen verderleven in het Regenbooglied, samen met Ronny Mosuse, Bart Peeters en nog heel wat andere topartiesten.

  Beluister hier het Regenbooglied

  Sluiten jullie ook een Regenboogpact? 

 14. April 2020

  Zo gingen onze Belgische projecten om met de eerste lockdown

  De coronacrisis bracht enorme uitdagingen met zich mee voor al onze Belgische projecten. Plots waren alle kinderen 24/7 thuis wat ervoor zorgde dat onze begeleiders en Simba-ouders zich dubbel plooiden om alles rond te krijgen. Ook voor de kinderen was het niet eenvoudig. Familie, vrienden, school,... werden gemist. Een dikke dankjewel aan iedereen die ons het afgelopen jaar ondersteunde om dit rond te krijgen!

  Beleef de lockdown in onze Belgische projecten

 15. Maart 2020

  Start project rond trauma-sensitieve zorg

  Vandaag is de kennis rond trauma bij professionals in de zorg soms nog te beperkt. Omdat wij willen dat kinderen met trauma’s een veilige plek vinden in de jeugdhulp, gaan wij in 2021 een reeks vormingen organiseren voor professionals in de zorg. Zo krijgen zij de juiste handvaten om eventuele trauma’s de nodige aandacht te geven in de dagelijkse begeleiding en ervoor te zorgen dat kinderen zich ondersteund voelen in het verwerken ervan. 

  Lees hier meer 

 16. Februari 2020

  Eerste kinderen in Simbahuizen herenigd met familie

  Geweldig nieuws vanuit onze Simbahuizen! Na een verblijf van ruim een jaar in onze Simbahuizen werden twee jonge kinderen terug herenigd met hun ouders. Er werd samen met de ouders hard gewerkt om dit mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat de kinderen terug veilig thuis konden wonen.  

  Het verhaal van de eerste herenigde familie (Facebook)

Steun ons en help kinderen in nood!

Word meter of peter